Pārlekt uz galveno saturu
Sanāksmju telpā viena sieviete stāv kājās un stāsta, citi dalībnieki sēž ap galdu un klausās

Aicinām piedalīties Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu aktivitātes otrajā darba seminārā

25.08.2023. 15:55
Izglītība un mācības
Profesionālā izglītība

2023. gada 12. septembrī Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Nacionālā aģentūra izglītības, mācību un sporta jomā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), organizē darba semināru “Profesionālās izglītības izcilības un iekļaujošas pieejas pilnveide profesionālās izglītības internacionalizācijas mērķu sasniegšanā”, kas organizēts Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes ietvaros. Pasākumā aicināti piedalīties Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un citu iesaistīto organizāciju pārstāvji. 

 

Seminārā paredzētas aktivitātes, kas vērstas uz profesionālās izglītības iestāžu izcilības un iekļaujošas pieejas veicināšanu – gan prezentāciju, gan praktisku uzdevumu un pieredzes apmaiņas formātā. Plānots darbs četrās paralēlās domnīcās, vērtējot procesus no izglītojamo, pedagogu un profesionālās izglītības satura viedokļa, internacionalizācijas kontekstā:

  • elastība profesionālajā izglītībā; 
  • sabalansēta un nākotnes vajadzībām atbilstoša prasmju apguve; 
  • izglītības iestāde kā “mācīšanās organizācija”;
  • pilnveidota izglītības pārvaldības sistēma. 

Seminārā tiks akcentēts EQAVET instruments, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji dalīsies projektu pieredzē, kā arī tiks sniegts kopsavilkuma ieskats VIAA veiktajās Erasmus+ profesionālās izglītības projektu īstenotāju aptaujās par profesionālās izglītības kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanu. Semināra gaitā atvēlēts laiks dalībnieku tīklošanās iespējām.  

 

 

 

Aicinām reģistrēties semināram līdz 31. augustam, aizpildot tiešsaistes anketu. Reģistrēšanās var tikt slēgta ātrāk, sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu. Pēc reģistrācijas slēgšanas apstiprinātajiem dalībniekiem uz elektroniskā pasta adresēm tiks nosūtīta detalizēta pasākuma norises informācija.

 

Šis ir otrais darba seminārs VET LV Team ekspertu 2023. gada darba programmas ietvaros, tas organizēts kā Eiropas Prasmju gada aktivitāte. 2023. gada 18. maija semināra materiāli pieejami šeit.

 

Ar 2022. gadu VIAA uzsāka Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes īstenošanu atbalsta sniegšanai Erasmus+ profesionālās izglītības projektu īstenotājiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju u.c. Eiropas un nacionālo dokumentu ieviešanas kontekstā.

 

Laika posmā no 2014. - 2020. gadam VIAA īstenoja ECVET LV ekspertu aktivitāti, lai popularizētu mācīšanās rezultātu definēšanu, novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu kvalitatīvu Erasmus+ mācību mobilitāšu īstenošanai.

 

Kontaktpersona:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja