Pārlekt uz galveno saturu
Seminārs ar dalībniekiem un prezentētāju auditorijas priekšā

Erasmus+ projektu īstenotāji tiekas darba seminārā izcilības un iekļaujošas pieejas veicināšanai profesionālajā izglītībā

14.09.2023. 13:40
Izglītība un mācības

12. septembrī Erasmus+ programmas profesionālās izglītības mobilitāšu un sadarbības projektu īstenotāji, profesionālās izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki, projektu koordinatori, skolotāji un citu iesaistīto organizāciju pārstāvji piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā otrajā darba seminārā “Profesionālās izglītības izcilības un iekļaujošas pieejas pilnveide profesionālās izglītības internacionalizācijas mērķu sasniegšanā”.  Seminārs ietvēra aktivitātes, kas vērstas uz profesionālās izglītības izcilības un iekļaujošas pieejas veicināšanu, aplūkojot to aktuālo Eiropas Savienības un Latvijas izglītības politikas plānošanas dokumentu, ieteikumu un Erasmus+ programmas iespēju kontekstā, kā arī akcentējot gan izglītojamā, gan pedagoga, gan profesionālas izglītības satura un internacionalizācijas aspektus izvirzīto mērķu sasniegšanā. Pasākums tika organizēts Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes 2023. gada darba programmas ietvaros.

 

Pasākuma pirmajā daļā dalībniekiem bija iespēja:

  • gūt ieskatu VET LV Team aktivitātē, pieejamajos resursos;
  • iepazīties ar Erasmus+ horizontālo prioritāti “Iekļaušana un daudzveidība”, īpaši akcentējot Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas, pieejamos atbalsta resursus iekļaujošas pieejas veicināšanai projektu aktivitātēs;
  • iedvesmoties un gūt praktisku ieskatu par internacionalizāciju kā ceļu uz profesionālās izglītības izcilību;
  • diskutēt četrās paralēlās domnīcās, vērtējot elastības procesus profesionālajā izglītībā, sabalansētas un nākotnes vajadzībām atbilstošas prasmju apguves, izglītības iestādes kā “mācīšanās organizācijas” un pilnveidotas izglītības pārvaldības sistēmas procesus no izglītojamo, pedagogu un profesionālās izglītības satura viedokļa, kā arī internacionalizācijas kontekstā.

Semināra otrajā daļā VET LV Team eksperti iepazīstināja ar četru domnīcu secinājumiem, Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāve sniedza ieskatu par Eiropas Savienības EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā instrumentu. Savukārt, Rīgas Valsts tehnikuma Projektu nodaļas pārstāves dalījās pieredzē par izcilību un iekļaujošas pieejas nodrošināšanu, starptautisko projektu īstenošanu, akcentējot gan sasniegumus, gan izaicinājumus un plānoto nākotnē. Tika prezentēti Erasmus+ projektu īstenotāju pētījuma rezultāti un secinājumi par kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanu Erasmus+ profesionālās izglītības projektos. Pasākuma dalībnieki iesaistījās diskusijās, kā arī dalījās savā pieredzē.

 

Semināra materiāli pieejami šeit.

 

Nākamais, šajā gadā noslēdzošais, VET LV Team trešais darba seminārs plānots novembra beigās, un tajā būs iespēja iepazīties ar ekspertu komandas izstrādāto e-materiālu par mācīšanās rezultātiem, informatīvām lapām, citiem pieejamiem resursiem Erasmus+ profesionālās izglītības projektu īstenotāju atbalstam, kā arī darboties praktiski, tos pielietojot. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Erasmus+ mājaslapā www.erasmusplus.lv un VET LV Team sadaļā https://www.erasmusplus.lv/vet-lv-team-aktivitate.

 

Pasākuma foto galerija skatāma VIAA Flickr.

 

2022. gadā VIAA uzsāka Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes īstenošanu, lai sniegtu atbalstu Erasmus+ projektu īstenotājiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju u.c. Eiropas un nacionālo dokumentu ieviešanas kontekstā. 

 

Kontaktpersona:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja