Pārlekt uz galveno saturu
Image
Sanāksmju telpā viena sieviete stāv kājās un stāsta, citi dalībnieki sēž ap galdu un klausās

Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu aktivitātes otrais darba seminārs

21.07.2023.
Atklāta pieteikšanās
Izglītība un mācības
Profesionālā izglītība
Datums
12. septembris, 2023
Laiks
11:00—17:00
Pieteikšanās slēgta

2023. gada 12. septembrī Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Nacionālā aģentūra izglītības, mācību un sporta jomā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), organizē darba semināru “Profesionālās izglītības izcilības un iekļaujošas pieejas pilnveide profesionālās izglītības internacionalizācijas mērķu sasniegšanā”, kas organizēts Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes ietvaros. Pasākumā aicināti piedalīties Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un citu iesaistīto organizāciju pārstāvji. 

 

Seminārā paredzētas aktivitātes, kas vērstas uz profesionālās izglītības iestāžu izcilības un iekļaujošas pieejas veicināšanu – gan prezentāciju, gan praktisku uzdevumu un pieredzes apmaiņas formātā. Plānots darbs četrās paralēlās domnīcās, vērtējot procesus no izglītojamo, pedagogu un profesionālās izglītības satura viedokļa, internacionalizācijas kontekstā:

  • elastība profesionālajā izglītībā; 
  • sabalansēta un nākotnes vajadzībām atbilstoša prasmju apguve; 
  • izglītības iestāde kā “mācīšanās organizācija”;
  • pilnveidota izglītības pārvaldības sistēma. 

Seminārā tiks akcentēts EQAVET instruments, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji dalīsies projektu pieredzē, kā arī tiks sniegts kopsavilkuma ieskats VIAA veiktajās Erasmus+ profesionālās izglītības projektu īstenotāju aptaujās par profesionālās izglītības kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanu. Semināra gaitā atvēlēts laiks dalībnieku tīklošanās iespējām.