Pārlekt uz galveno saturu
semināra telpa, kurā sēž dalībnieki, viens runātājs uzstājas auditorijas priekšā

Iepazīstina ar informatīvo materiālu par profesionālās izglītības satura kvalitāti un ilgtspēju mobilitātes projektos

28.11.2023. 15:02
Izglītība un mācības

24. novembrī Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, projektu koordinatori, profesionālās izglītības pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, citi profesionālās izglītības iestāžu un iesaistīto organizāciju pārstāvji piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā trešajā, šajā gadā noslēdzošajā, darba seminārā “Profesionālās izglītības satura kvalitāte un ilgtspēja mobilitātes projektos”.

 

Semināra laikā tika prezentēts Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu komandas (VET LV Team) izstrādātā e-materiāla „Profesionālās izglītības satura kvalitāte un ilgtspēja mobilitātes projektos” saturs. Tas sniedz vispusīgu pārskatu par dažādiem principiem, kuru ievērošana ļauj organizācijām kvalitatīvi sagatavot un īstenot ģeogrāfiskās mobilitātes projektus. Semināra gaitā bija dalībnieku aktīva praktiska iesaiste darba grupās gan attiecībā uz Erasmus+ projekta plānošanu un īstenošanu, gan rezultātu kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanu. Skatīt plašāku informāciju šeit. Savukārt, pasākuma noslēgumā tika sniegts ieskats par Nordplus programmas 2024. gada konkursa aktualitātēm.

 

Semināra materiāli pieejami šeit.

 

 

Pasākuma foto galerija skatāma VIAA Flickr.

 

Pasākums tika organizēts VET LV Team aktivitātes 2023. gada darba programmas ietvaros.

 

Sagatavotais e-materiāls „Profesionālās izglītības satura kvalitāte un ilgtspēja mobilitātes projektos” visiem interesentiem būs publiski pieejams decembra otrajā pusē. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai:

 

2022. gadā VIAA uzsāka Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes īstenošanu, lai sniegtu atbalstu Erasmus+ projektu īstenotājiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju u.c. Eiropas un nacionālo dokumentu ieviešanas kontekstā. 

 

Savukārt, laika posmā no 2014. - 2020. gadam VIAA īstenoja ECVET LV ekspertu aktivitāti, lai popularizētu mācīšanās rezultātu definēšanu, novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu kvalitatīvu Erasmus+ mācību mobilitāšu īstenošanai.

 

Kontaktpersona:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja