Pārlekt uz galveno saturu
Dzelzceļa stacijā turists ar mugutsomu, klase ar pasniedzēju un diviem studentiem

Izsludināts 2024. gada Erasmus+ konkurss izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā

30.11.2023. 10:48
Izglītība un mācības
Jaunatne
Sports
Projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2024. gada projektu pieteikumu konkursu. Programmas projektu īstenošanai nākamajā gadā atvēlēti 4,3 miljardi eiro, no tiem 3,57 miljardi eiro izglītības un mācību jomā, 336, 28 miljoni – jaunatnes jomā, 63,12 miljoni eiro – sporta jomā,  savukārt 25,75 miljoni eiro – Žana Monē aktivitātēm.

 

2024. gadā Erasmus+ turpinās atbalstīt skolēnu, studentu, profesionālās izglītības audzēkņu, pieaugušo, pedagogu un personāla mobilitātes. Programmas īstenošanai Latvijā izglītības un mācību jomā 2024. gada konkursā piešķirti vairāk nekā 32 miljoni eiro, t.sk. 15,83 miljoni eiro augstākajā izglītībā, 7,82 miljoni eiro profesionālajā izglītībā, 6,03 miljoni eiro skolu izglītībā un 2,15 miljoni eiro pieaugušo izglītības projektiem. Turpinot atbalstīt vietējos neprofesionālā un tautas sporta organizāciju trenerus un personālu, sporta jomas mobilitāšu īstenošanai Latvijā piešķirti 97 tūkstoši eiro.

 

Reaģējot uz inflācijas radītajiem izaicinājumiem un mazinot tās negatīvo ietekmi uz Erasmus+ programmas dalībniekiem, kuri dodas uz ārzemēm, finansējuma apjoms individuālajam atbalstam 2024. gadā tiks paaugstināts par 5,9% lielākajai daļai mobilitātes aktivitāšu.

 

2024. gadā Erasmus+ programma stiprinās ilgtspējīgas ceļošanas komponenti. Īpaši tiks atbalstīti dalībnieki no attāliem reģioniem vai vietām ar nepietiekamu dzelzceļa satiksmi, saņemot atbilstošu finansējumu par šo ilgtspējīgo ceļošanas veidu izmantošanu. Pirmo reizi atsevišķs atbalsts ceļošanai tiks piedāvāts arī Eiropas augstākās izglītības mobilitātei, līdz ar to nodrošinot vienotus finansēšanas noteikumus visos izglītības sektoros.

 

Erasmus+ atbalsta personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju, īpašu uzmanību pievēršot programmas galvenajām prioritātēm – iekļaušanai un daudzveidībai, zaļajai un digitālajai pārveidei, kā arī aktīvai līdzdalībai demokrātiskajos procesos. Pasākumi var ietvert dažāda veida atbalstu maza mēroga projektu aktivitātēm vietējā līmenī līdz pat starptautiskām iniciatīvām, piemēram, Eiropas universitātēm, profesionālās izcilības centriem un Erasmus+ skolotāju akadēmijām.

 

Erasmus+ turpinās sniegt atbalstu Ukrainai, projektu ietvaros sekmējot Ukrainas pilsoņu mācību mobilitāti, dodot iespēju cilvēkiem iegūt jaunas prasmes, palīdzot cīnīties ar dezinformāciju un veicinot bēgļu integrāciju jaunajā izglītības sistēmā.

 

Programmai ir nozīmīga loma kopīgo ES vērtību izplatīšanā, veicinot cilvēku cieņas un tiesību, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības un tiesiskuma vērtības visās projekta  aktivitātēs.

 

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās, pieaugušo izglītības un sporta jomās. Erasmus+ programmas 2024. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā. Konkursu pieteikšanās veidlapas tiešsaistē būs pieejamas drīzumā, savukārt ar pieteikumu formu paraugiem iespējams iepazīties šeit.

 

2024. gada janvāra pirmajā pusē norisināsies VIAA organizētā informatīvā nedēļa par projektu pieteikumu konkursu netiešās administrēšanas aktivitātēs izglītības, mācību un sporta jomā. Informatīvie semināri notiks tiešsaistē, un tajos ikviens interesents varēs uzzināt par programmas sniegtajām iespējām skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā, kā arī sporta jomā.

 

Savukārt tiešās administrēšanas aktivitātēm, kuras ir EK Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras EACEA pārziņā, projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas informācija pieejama portālā FTOP (Funding & Tender Opportunities Portal). EACEA organizēto informatīvo pasākumu prezentācijas, videoieraksti u.c. noderīga informācija pieejama EACEA mājaslapā , savukārt, aktuālie Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas informatīvo dienu 2023 materiāli pieejami šeit.

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

 

Iesniegšanas laiks visām aktivitātēm norādīts pēc Briseles laika. 

 

Mācību mobilitāte:

 • personu mobilitāte izglītības un mācību jomā – 2024. gada 20. februāris, plkst. 12.00;
 • personāla mobilitāte sporta jomā – 2024. gada 20. februāris, plkst. 12.00;
 • Erasmus akreditācijas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā – 2024. gada 1. oktobris, plkst. 12.00;
 • starptautiskā mobilitāte augstākajā izglītībā, kurā iesaistītas programmas neasociētās trešās valstis – 2024. gada 20. februāris;
 • virtuālā apmaiņa augstākās izglītības jomā – 2024. gada 25. aprīlis, plkst. 17.00.

Sadarbības partnerības:

 • sadarbības partnerības skolu, profesionālās, augstākās, pieaugušo izglītības, mācību un jaunatnes jomā – 2024. gada 5. marts, plkst. 12.00;
 • sadarbības partnerības izglītības, mācību un jaunatnes jomā Eiropas nevalstisko organizāciju tīkliem (EACEA)  – 2024. gada 5. marts, plkst. 17.00;
 • sadarbības partnerības sporta jomā (EACEA) – 2024. gada 5. marts, plkst. 17.00;
 • maza mēroga partnerības skolu, profesionālās, pieaugušo izglītības, mācību un jaunatnes jomā:
  • 2024. gada 5. marts, plkst. 12.00;
  • 2024. gada 1. oktobris, plkst. 12.00;
 • maza mēroga partnerības sporta jomā (EACEA) – 2024. gada 5. marts, plkst. 17.00.

Profesionālās izglītības izcilības centri (EACEA) – 2024. gada 7. maijs, plkst. 17.00.

 

Erasmus+ skolotāju akadēmijas (EACEA) – 2024. gada 6. jūnijs, plkst. 17.00.

 

Erasmus Mundus kopīgo maģistra studiju programmu izstrāde un īstenošana (EACEA) – 2024. gada 15. februāris, plkst. 17.00.

 

Apvienības inovācijai (EACEA)2024. gada 7. marts, plkst. 17.00.

 

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā (Erasmus+ programmā neasociētajās trešajās valstīs) (EACEA) – 2024. gada 8. februāris, plkst. 17.00.

 

Kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā (Erasmus+ programmā neasociētajās trešajās valstīs) (EACEA) – 2024. gada 29. februāris, plkst. 17.00.

 

Kapacitātes stiprināšana sporta jomā (EACEA) – 2024. gada 5. marts, plkst. 17.00.

 

Nekomerciāli Eiropas sporta pasākumi (EACEA) – 2024. gada 5. marts, plkst. 17.00.

 

Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātes un tīkli (EACEA) – 2024. gada 1. februāris, plkst. 17.00.

 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas netiešās administrēšanas aktivitāšu ieviešanu un informācijas sniegšanu par tiešās administrēšanas aktivitātēm.