Pārlekt uz galveno saturu
Vairāki cilvēki sēž ap galdu un runā

Izstrādāta Erasmus+ Nacionālās aģentūras iekļaušanas un daudzveidības stratēģija izglītības un mācību jomā

04.09.2023. 12:22
Izglītība un mācības

Eiropas Savienības Erasmus+ programmā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā 2021. – 2027. gadam kā galvenā prioritāte ir izvirzīta “Iekļaušana un daudzveidība”, kuras galvenais uzdevums ir iesaistīt programmas aktivitātēs arvien vairāk cilvēkus ar ierobežotām iespējām, novēršot jebkādus tam pastāvošos šķēršļus. Lai to panāktu, tiek nodrošināti dažādi Erasmus+ atbalsta pasākumi, finansiāls atbalsts un resursi, līdztekus stiprinot iekļaujošo satvaru organizācijās.

 

2021. gadā Eiropas Komisija, vienlaikus ar izstrādātajām Erasmus+ iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijām, aicināja programmas valstis iedzīvināt savas valsts kontekstam atbilstošu pieeju attiecībā uz iekļaušanas un daudzveidības aspektiem, t.sk. izstrādāt stratēģiju.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas aicinājumu, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā Erasmus+ Latvijas Nacionālā aģentūra izglītības un mācību jomā ir izstrādājusi Erasmus+ programmas iekļaušanas un daudzveidības stratēģiju 2022. – 2027. gadam (Strategy of Inclusion and Diversity in Erasmus+ programme 2022-2027). Stratēģija sagatavota, izmantojot Eiropas SALTO resursu centra iekļaušanas un daudzveidības stiprināšanai izglītības un mācību jomā Mentoru programmu, saņemot starptautiska eksperta konsultatīvo atbalstu stratēģijas izstrādē, tādējādi pievienojoties citām 19 Erasmus+ programmas valstīm, kurās ir izstrādāta šāda stratēģija.

 

Iekļaušanas un daudzveidības stratēģija ietver:

  • iekļaušanas un daudzveidības satvaru, veidojot atsauci uz vienotām Erasmus+ programmā lietotajām definīcijām, mērķgrupām un izvirzītajiem iekļaušanas mērķiem, ar politikas plānošanas un citiem saistošajiem  dokumentiem gan Eiropas, gan Latvijas kontekstā;
  • mērķgrupu vajadzību analīzi, no tās definējot ikgadējā darba plānā iekļaujamās aktivitātes un darba virzienus;
  • sasniedzamo rezultātu rādītājus un indikatorus, kā arī konkrētas aktivitātes plānoto mērķu un sasniedzamo rādītāju izpildei.

Erasmus+ Nacionālās aģentūras izglītības un mācību jomā iekļaušanas un daudzveidības stratēģija 2022. – 2027. gadam ir pieejama šeit (angļu val.). Ņemot vērā Erasmus+ programmas prioritāšu, atbalsta un īstenošanas aktivitāšu dinamisko raksturu un pastāvīgo attīstību, izstrādātā stratēģija ir atvērts dokuments, kas regulāri tiks aktualizēts un papildināts atbilstoši  programmas horizontālās prioritātes “Iekļaušana un daudzveidība” ieviešanas faktiskajām tendencēm un veicamajiem uzdevumiem.

 

VIAA īsteno Erasmus+ (2021-2027) netiešās administrēšanas aktivitātes izglītības, mācību un sporta jomā. Erasmus+ Latvijas mājaslapā ir izveidota sadaļa “Iekļaušana un daudzveidība” (www.erasmusplus.lv/ieklausana-un-daudzveidiba) ar daudzpusīgu Erasmus+ projektu sagatavošanai un īstenošanai noderīgu informāciju.

 

Savukārt, Eiropas SALTO centra darbību koordinē Erasmus+ Horvātijas Nacionālā aģentūra – Horvātijas Mobilitātes un Eiropas Savienības programmu aģentūra. SALTO Resursu centram iekļaušanas un daudzveidības stiprināšanai izglītības un mācību jomā ir izveidota mājaslapa, kurā pieejami dažādi noderīgi resursi.

 

Par iekļaušanas un daudzveidības (I&D) jautājumiem interesenti var sazināties ar VIAA, sūtot e-pastu uz erasmus-ieklausana@viaa.gov.lv, kā arī sazināties ar VIAA Erasmus+ I&D jautājumu kontaktpersonu Dārtu Akmens (e-pasts: darta.akmens@viaa.gov.lv).