Pārlekt uz galveno saturu
Uz koka stikla zemeslode, atspulgā koki

Starptautiskā seminārā aktualizē vides izglītības un ilgtspējas nozīmi Erasmus+ projektos

20.03.2024. 09:46
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 20. līdz 22. martam Rīgā norisināsies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētais  starptautiskais seminārs “Zaļā domāšana un prakse vides ilgtspējas veicināšanai”. Pasākuma mērķis – padziļināt izpratni par Erasmus+ programmas 2021-2027 prioritāti Vide un klimata pārmaiņu novēršana”, sekmīgi īstenojot un integrējot zaļo praksi Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs.

 

Seminārā kopumā piedalīsies simts dalībnieku no 19 dažādām valstīm (Latvijas, Austrijas, Horvātijas, Spānijas, Čehijas, Dānijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Islandes, Itālijas, Lietuvas, Ziemeļmaķedonijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Turcijas), pārstāvot skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorus – pieredzējuši Erasmus+ projektu īstenotāji, jaunpienācēji programmā, kā arī pārstāvji no organizācijām, kas ikdienā risina ar zaļo pārveidi saistītus jautājumus.

 

“Vide un klimata pārmaiņu novēršana ir galvenā Eiropas Savienības prioritāte gan šobrīd, gan arī nākotnē. Lai veicinātu izpratni par zaļās pārveides jautājumiem un ilgtspēju, svarīgi ikvienam iegūt zināšanas, prasmes un attieksmi, kas ir darba tirgū nepieciešamas un veicina ikdienas paradumu maiņu. To var panāk, runājot par šiem jautājumiem ģimenēs un integrējot tos mācību saturā, gan arī risinot ar zaļo pāreju saistītus jautājumus starptautiskā līmenī ar projektu starpniecību, tostarp Erasmus+”, uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

 

Seminārā uzstāsies Andra Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta profesore, eksperte sistēmdinamikas modelēšanā makroekonomikas pētījumos par energoefektivitāti un atjaunojamajiem enerģijas avotiem. Vides zinātnieks, pētnieks un docents Latvijas Universitātē un valdes priekšsēdētājs biedrībā “Zaļā brīvība” Jānis Brizga aktualizēs jautājumus, kas saistīti ar oglekļa pēdas nospiedumu un tā ietekmi uz organizācijas aktivitātēm. Vides izglītības fonda pārstāve Līva Stade stāstīs par Ekoskolu programmu Latvijā kā instrumentu, kas palīdz stiprināt vides izglītību. Savukārt, kopā ar Renāru Kairi – Latvijas Universitātes Ekopadomes priekšsēdētāju – būs iespēja izzināt, kā organizācijas, piemēram, augstākās izglītības iestādes,  var veicināt ilgtspējīgu attīstību, akcentējot vides ilgtspēju savās politikās, projektos un iniciatīvās, integrējot tajos arī sociālos un ekonomiskos aspektus. 

 

Pasākumā dalībniekiem būs iespēja izzināt jautājumus par zaļo pārveidi un praksi Eiropas politikas un Erasmus+ programmas kontekstā, kā arī uzzināt par dažādām iniciatīvām, atbalsta rīkiem un mehānismiem, kas palīdzīt veicināt šīs prioritātes stiprināšanu izglītībā un mācībās dažādos sektoros. Seminārā paredzēta arī dalībnieku pieredzes un labās prakses apmaiņa, kā arī iespēja gūt padziļinātākas zināšanas veiksmīgu Erasmus+ projektu īstenošanā, zaļās pārveides kontekstā. Dalībnieki paplašinās izpratni, vērtēšanas un komunikācijas prasmes par dažādām ar zaļo pārveidi saistītām tēmām –  enerģijas patēriņš, transports, atkritumi, bioekonomika un dzīves cikla novērtējums – , klausoties ekspertu prezentācijas, piedaloties darba grupās un lomu spēlē par klimata pārmaiņu aspektiem, kā arī apmeklējot Babītes vidusskolu (Ekoskolas vēstnesis un Erasmus+ projektu īstenotājs).

 

Prioritātes galvenais uzdevums ir veidot zināšanas, prasmes un attieksmi par klimata pārmaiņām un vides ilgtspējību. Organizācijām, plānojot un īstenojot Erasmus+ projektus, būtu jādomā par videi draudzīgas prakses integrēšanu projektos, nodrošinot dažāda līmeņa pasākumus, kas ietver alternatīvas un "zaļākas" to īstenošanas formas. Piemēram, projekta saturu veidojot par vides jautājumiem un cīņu pret klimata pārmaiņām, kas vērsti uz kompetenču veidošanu vairākās zaļajās nozarēs. Organizācijas var integrēt videi draudzīgu praksi ikvienā projektā, izmantojot ilgtspējīgus transporta veidus, aizstājot papīra formātu administratīvajā procesā ar digitālajiem risinājumiem, veicinot pret vidi atbildīgu rīcību, kā arī diskutējot par vides jautājumiem. Arī Eiropas Prasmju programmā ir paredzēts atbalsts zaļo pamatprasmju attīstīšanai darba tirgū, lai radītu tādu profesionāļu paaudzi un zaļās ekonomikas dalībniekus, kas ir atbildīgi par vidi, integrējot vides un klimata apsvērumus skolās, augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā un apmācībā, kā arī pētniecībā. Lai to panāktu, tiek nodrošināti dažādi Erasmus+ atbalsta pasākumi, finansiāls atbalsts un resursi, stiprinot zaļās pārveides dimensiju kopumā. Plašāka informācija par Erasmus+ horizontālo prioritāti “Vide un klimata pārmaiņu novēršana” pieejama Erasmus+ Latvija mājaslapā.

 

Erasmus+ ir Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA nodrošina ES Erasmus+ programmas ieviešanu izglītības, mācību un sporta jomā.