Pārlekt uz galveno saturu

Mobilitātes projektu veidi un sagatavošana pieaugušo izglītībā

30.07.2021.

Pieaugušo izglītībā ir 2 veidu mobilitātes projekti:

 • akreditētu organizāciju projekti izglītojamo un personāla mobilitātei,
 • īstermiņa projekti izglītojamo un personāla mobilitātei.
Īstermiņa projekti ir labākā izvēle organizācijām:
 • kas pirmo reizi iesaistās Erasmus+ programmā,
 • kas vēlas organizēt tikai ierobežotu aktivitāšu skaitu.
Pieteikuma iesniegšana projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē
Projekta ilgums  6 līdz 18 mēneši
Projekta sākuma datums

pēc izvēles laikā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim    

Pieteikumu skaits konkursā
 • katrā atlases kārtā organizācija var pieteikties tikai vienam īstermiņa projektam pieaugušo izglītības jomā,
 • organizācijas, kuras saņem īstermiņa projekta dotāciju pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā, nedrīkst pieteikties šīs pašas aktivitātes otrajā kārtā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
 • 1. kārta: 2021. gada 11. maijs plkst. 12:00 pēc Briseles laika (pagarināts termiņš uz: 18.maijs 12:00 pēc Briseles laika)
 • 2. kārta: 5. oktobris plkst. 12:00 pēc Briseles laika (ja izlemj izsludināt otro pieteikumu iesniegšanas termiņu).

 

 Pieaugušo izglītojamiem un pieaugušo izglītības personāla mobilitāšu aktivitātes notiek kādā no programmas valstīm:

 • Erasmus+ programmas valstīs – ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Erasmus+ programmas valstīs ārpus ES: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika.

 Aktivitātes “Ekspertu uzņemšana” un “Skolotāju un pedagogu uzņemšana praksē” vienmēr notiek finansējuma saņēmēja organizācijas valstī jeb Latvijā.

Īstermiņa mobilitātes projektiem pieteicējs var būt pieaugušo izglītības iestāde - jebkura publiska vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas pieaugušo izglītības jomā un ir iekļauta dalībtiesīgo institūciju sarakstā.

 

Īstermiņa mobilitātes projektiem nevar pieteikties organizācijas, kuras saņēmušas Erasmus akreditāciju pieaugušo izglītībā.

 

Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

Pieejamais finansējums 2021. gada konkursam pieaugušo izglītības projektiem: 585 642,00 EUR

Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

 • akreditētajām organizācijām: 87 846,30 EUR
 • neakreditētajām organizācijām: 497 795,70 EUR

Finansējuma piešķiršanas noteikumi akreditētajām organizācijām 2021. gada konkursā pieejami šeit. (PDF)

Finansējuma piešķiršana neakreditēto organizāciju projektiem notiek projektu pieteikuma saņemšanas, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtībā.

Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem Erasmus+ 2021. gada konkursā:

 • organizatoriskais atbalsts,
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • kursu maksa,
 • izņēmuma izmaksas,
 • sagatavošanas vizītes,
 • valodas atbalsts,
 • iekļaušanas atbalsts.
Lejupielādēt kā .zip

Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas,
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām.

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 60 punkti (maksimālais vērtējums ir 100 punkti):

Projekta atbilstība max punktu skaits 30 projekta pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
Projekta izstrādes kvalitāte max punktu skaits 40

projekta mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai 

Projekta turpinājuma pasākumu kvalitāte max punktu skaits 30 pieteikuma iesniedzējs ir ieplānojis konkrētus un loģiskus soļus, lai integrētu mobilitāšu rezultātus organizācijas ikdienas darbā un ir noteikti konkrēti projekta rezultātu izplatīšanas un novērtēšanas pasākumi, metodes un termiņi

Līgumu slēgšana notiek 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar EK vadlīnijām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

 

Pieteikuma iesniegšana projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē
Projekta ilgums 15 mēneši ar iespēju pagarināt uz 24 mēnešiem
Projekta sākuma datums 2021. gada 1.septembris
Pieteikumu skaits konkursā akreditētās organizācijas vienā atlases kārtā var pieteikties tikai vienreiz
Pieteikumu iesniegšanas termiņš

11. maijs plkst. 12:00 pēc Briseles laika

(pagarināts termiņš līdz 18.maijam plkst.12.00 pēc Briseles laika)    

 

 Var piedalīties tikai tās organizācijas, kurām ir piešķirta Erasmus akreditācija profesionālās izglītības jomā.

 Pieaugušo izglītojamiem un pieaugušo izglītības personāla mobilitāšu aktivitātes notiek kādā no programmas valstīm:

 • Erasmus+ programmas valstīs – ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Erasmus+ programmas valstīs ārpus ES: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika.

 Aktivitātes “Ekspertu uzņemšana” un “Skolotāju un pedagogu uzņemšana praksē” vienmēr notiek finansējuma saņēmēja organizācijas valstī jeb Latvijā. 

Akreditētiem mobilitātes projektiem pieteicējs var būt tikai organizācija, kas saņēmusi Erasmus akreditāciju pieaugušo izglītībā – individuāla organizācija vai mobilitātes konsorcija koordinators. 

Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

Pieejamais finansējums 2021. gada konkursam pieaugušo izglītības projektiem: 585 642,00 EUR

Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

 • akreditētajām organizācijām: 87 846,30 EUR
 • neakreditētajām organizācijām: 497 795,70 EUR

Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem Erasmus+ 2021. gada konkursā:

 • organizatoriskais atbalsts,
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • kursu maksa,
 • izņēmuma izmaksas,
 • sagatavošanas vizītes,
 • valodas atbalsts,
 • iekļaušanas atbalsts. 
Lejupielādēt kā .zip

Akreditēto organizāciju iesniegtajiem mobilitātes projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. Projektu pieteikumiem tiek veikta administratīvā vērtēšana, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām. 

Līgumu slēgšana notiek 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar EK vadlīnijām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.