Pārlekt uz galveno saturu

Mobilitātes projektu veidi un sagatavošana pieaugušo izglītībā

Pieaugušo izglītībā ir 2 veidu mobilitātes projekti: 

 • akreditētu organizāciju projekti izglītojamo un personāla mobilitātei,
 • īstermiņa projekti izglītojamo un personāla mobilitātei.
Īstermiņa projekti ir labākā izvēle organizācijām:    
 • kas pirmo reizi iesaistās Erasmus+ programmā,
 • kas vēlas organizēt tikai ierobežotu aktivitāšu skaitu.  
Pieteikuma iesniegšana projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē  
Projekta ilgums  6 līdz 18 mēneši
Projekta sākuma datums

1. kārtas projektu sākums pēc izvēles laikā no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. decembrim 

 

2. kārtas projektu sākums pēc izvēles laikā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31.maijam

  

Pieteikumu skaits konkursā
 • katrā atlases kārtā organizācija var pieteikties tikai vienam īstermiņa projektam pieaugušo izglītības jomā,
 • organizācijas, kuras saņem īstermiņa projekta dotāciju pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā, nedrīkst pieteikties šīs pašas aktivitātes otrajā kārtā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
 • 1. kārta: 2024. gada 20. februāris plkst. 12:00 pēc Briseles laika 

 • 2. kārta: 2024. gada 1. oktobris plkst. 12:00 pēc Briseles laika (ja izsludina otro pieteikumu iesniegšanas kārtu)

 

 Pieaugušo izglītojamiem un pieaugušo izglītības personāla mobilitāšu aktivitātes notiek kādā no programmas valstīm:

 • Erasmus+ programmas valstīs – ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Erasmus+ programmas valstīs ārpus ES: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonija.

 Aktivitātes “Ekspertu uzņemšana” un “Skolotāju un pedagogu uzņemšana praksē” vienmēr notiek finansējuma saņēmēja organizācijas valstī jeb Latvijā.

Īstermiņa mobilitātes projektiem pieteicējs var būt pieaugušo izglītības iestāde - jebkura publiska vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas pieaugušo izglītības jomā un ir iekļauta dalībtiesīgo institūciju sarakstā.

 

Īstermiņa mobilitātes projektiem nevar pieteikties organizācijas, kuras saņēmušas Erasmus akreditāciju pieaugušo izglītībā.

 

Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

2024. gada konkursā pieejamais finansējums pieaugušo izglītības projektiem: 1 309 892,00 EUR

 

Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

 • akreditētām organizācijām:  785 935,00 EUR
 • neakreditētām organizācijām: 523 957,00 EUR

Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

 • organizatoriskais atbalsts,
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • kursu maksa,
 • izņēmuma izmaksas,
 • sagatavošanas vizītes,
 • valodas atbalsts,
 • iekļaušanas atbalsts.
Lejupielādēt kā .zip

 

Projekta dokumentācija 2014. - 2020. gada projektiem pieejama šeit

Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas,
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām.

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 60 punkti (maksimālais vērtējums ir 100 punkti): 

Atbilstība max punktu skaits 20 projekta pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
Projekta izstrādes kvalitāte max punktu skaits 50

projekta mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai 

Pēcuzraudzības pasākumu kvalitāte max punktu skaits 30 pieteikuma iesniedzējs ir ieplānojis konkrētus un loģiskus soļus, lai integrētu mobilitāšu rezultātus organizācijas ikdienas darbā un ir noteikti konkrēti projekta rezultātu izplatīšanas un novērtēšanas pasākumi, metodes un termiņi

 

Līgumu slēgšana notiek 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar EK vadlīnijām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

 

 

   

  Pieteikuma iesniegšana projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē
  Projekta ilgums 15 mēneši ar iespēju pagarināt uz 24 mēnešiem
  Projekta sākuma datums 2024. gada 1.jūnijs
  Pieteikumu skaits konkursā akreditētās organizācijas vienā atlases kārtā var pieteikties tikai vienreiz
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš

  2024. gada 20. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika    

   

   Pieaugušo izglītojamiem un pieaugušo izglītības personāla mobilitāšu aktivitātes notiek kādā no programmas valstīm:

  • Erasmus+ programmas valstīs – ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
  • Erasmus+ programmas valstīs ārpus ES: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika.

   Aktivitātes “Ekspertu uzņemšana” un “Skolotāju un pedagogu uzņemšana praksē” vienmēr notiek finansējuma saņēmēja organizācijas valstī jeb Latvijā. 

  Akreditētiem mobilitātes projektiem pieteicējs var būt tikai organizācija, kas saņēmusi Erasmus akreditāciju pieaugušo izglītībā – individuāla organizācija vai mobilitātes konsorcija koordinators. 

  Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

   

  2024. gada konkursā pieejamais finansējums pieaugušo izglītības projektiem: 1 309 892,00 EUR

   

  Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

  • akreditētām organizācijām:  785 935,00 EUR
  • neakreditētām organizācijām: 523 957,00 EUR

  Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

  • organizatoriskais atbalsts,
  • ceļa izdevumi,
  • individuālais atbalsts,
  • kursu maksa,
  • izņēmuma izmaksas,
  • sagatavošanas vizītes,
  • valodas atbalsts,
  • iekļaušanas atbalsts. 

   

   

  2023. gada konkursā pieejamais finansējums pieaugušo izglītības projektiem: 985 417,00 EUR

   

  Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

  • akreditētām organizācijām:  492 708,50 EUR
  • neakreditētām organizācijām: 492 708,50 EUR

  Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem :

  • organizatoriskais atbalsts,
  • ceļa izdevumi,
  • individuālais atbalsts,
  • kursu maksa,
  • izņēmuma izmaksas,
  • sagatavošanas vizītes,
  • valodas atbalsts,
  • iekļaušanas atbalsts.

   

   

   

  Pieejamais finansējums 2022. gada konkursam pieaugušo izglītības projektiem: 971119,00 EUR

  Indikatīvais pieejamā finansējuma sadalījums:

  • akreditētajām organizācijām: 291335,70 EUR
  • neakreditētajām organizācijām: 679783,30 EUR

  Finansējuma piešķiršanas noteikumi akreditētajām organizācijām 2022. gada konkursā pieejami šeit

   

  Finansējuma kategorijas īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektiem Erasmus+ 2022. gada konkursā:

  • organizatoriskais atbalsts,
  • ceļa izdevumi,
  • individuālais atbalsts,
  • kursu maksa,
  • izņēmuma izmaksas,
  • sagatavošanas vizītes,
  • valodas atbalsts,
  • iekļaušanas atbalsts. 

   

   

  Projekta dokumentācija 2014. - 2020. gada projektiem pieejama šeit

  Akreditēto organizāciju iesniegtajiem mobilitātes projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. Projektu pieteikumiem tiek veikta administratīvā vērtēšana, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

  • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem;
  • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem;
  • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
  • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām. 

  Līgumu slēgšana notiek 3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

   

  Saskaņā ar EK vadlīnijām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.