Pārlekt uz galveno saturu

VET LV Team aktivitāte

Ar 2022. gadu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Nacionālā aģentūra izglītības un mācību jomā – Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) – uzsāk Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes īstenošanu atbalsta sniegšanai Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu īstenotājiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības dažādu instrumentu izmantošanai projektu aktivitātēs projektu rezultātu kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanai, t.sk. aktuālāko Profesionālās izglītības rekomendāciju[1] u.c. dokumentu ieviešanas kontekstā.

 

Izglītības un zinātnes ministrija aktivitātes īstenošanai 2022. gadā ir nominējusi četrus ekspertus: 

  • Sigita Jasinska – Ogres tehnikuma Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja;
  • Gunta Kinta – Akadēmiskā informācijas centra Projektu departamenta vadītāja;
  • Agris Ruperts – Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" direktors, biedrības "Profesionālās izglītības biedrība” valdes priekšsēdētājs;
  • Sarmīte Valaine – Valsts izglītības satura centra ESF projekta 8.5.2. "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" Profesionālās izglītības satura izstrādes struktūrvienības vadītāja.

Laika posmā no 2014. - 2020. gadam VIAA īstenoja ECVET LV ekspertu aktivitāti, lai popularizētu mācīšanās rezultātu definēšanu, novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu kvalitatīvu Erasmus+ mācību mobilitāšu īstenošanai. Noderīgi materiāli, prezentācijas pieejamas šeit

 

Kontaktpersona:

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja